CrossFit

CrossFit

Silovo-kondičné tréningy

  • je silovo-kondičný program, v ktorom sa kombinujú prvky gymnastiky, vzpierania a cyklických- kondičných cvičení
  • poskytuje telu všestranný rozvoj
  • umožňuje posilňovanie svalovej sústavy ako celku
  • rozvíja srdcovo-cievny a dýchací systém, zlepšuje vytrvalosť, zvyšuje silu a pohyblivosť kĺbov, podporuje výbušnosť, rýchlosť, posilňuje koordinácia a presnosť pohybov
  • je zábavný: ide o variabilné tréningy bez stagnácie
  • zároveň sú tréningy prispôsobené každej fyzickej úrovni človeka
  • môžete začať programom CrossFit Basics kvôli správnemu prevedeniu cvičení a technike jednotlivých pohybov
CrossFit